Styr på støjen

Lydvinduer - mere end hver fjerde bolig er belastet med støj fra trafikken

Støjreducerende vinduer holder larmen ude og giver gode energibesparelser.

Ud over at trafikstøj er generende, påvirker den også sundheden og helbredet. Hvis man vil dæmpe støjen i sin bolig, er det godt at begynde med vinduerne.

Som regel kommer den største del af trafikstøjen ind i boliger igennem vinduerne. Et par tynde glas er ikke særlig effektive til at bremse støjen fra trafikken. Der kan også komme støj igennem friskluftventiler, og hvis vinduerne er utætte finder lyden også vej gennem utæthederne.

I bymæssig bebyggelse eller andre områder med megen trafikstøj vil det ofte være nødvendigt at tage hensyn til vinduernes lydisolerende evne.

Overstiger støjniveauet fra trafikken 55 dB, skal der isoleres, så støjen i beboelsesrum ikke overstiger 30 dB. Af og til kan man opsætte støjskærme, men er der ikke plads til sådanne, må man lydisolere de vinduer, der vender ud mod støjkilden.

Dette kan gøres på forskellige måder. Man kan enten bruge de særlige lydsisolerende vinduer -de såkaldte lydvinduer, erstatte den almindelige rude med en lydrude, eller montere en forsatsrude på det eksisterende vindue.

Lydvinduer

Lydvinduer / støjdæmpende vinduer er vinduer, der er konstrueret, så glastykkelser og glasmellemrum samt udformningen af karm, ramme og fuger sikrer en optimal lydreduktion.

Afhængig af type og udformning isolerer lydvinduerne ml. 30 og 50 dB

Lydruder

Den mest enkle lydrude er en to-lags termorude, hvor det ene lag glas er tykkere end det andet.

En almindelig termorude, der består af 4 mm glas, 12 mm hulrum og 4 mm glas, isolerer 30 dB, mens en typisk lydrude bestående af 6mm glas, 12 mm hulrum og 4 mm glas har en isoleringsevne på 35 dB. Øges afstandene mellem glaslagene,dæmpes støjen yderligere.

 

Forsatsruder 
Et alternativ til lydvinduet eller lydruden er at montere en indvendig forsatsrude med et 6-8 mm tykt glas på det eksisterende vindue. Forsatsruden bidrager typisk med ekstra ca. 20 dB, når den monteres på eteksisterende vindue.

At montere forsatsruder er en effektiv måde at nedbringe uønsket støj på, dog skal man være opmærksom på, at brugervenligheden af vinduerne ændres.

Bedre varmeisolering
Ved at støjisolere vinduerne, får man i de fleste tilfælde også en bedre varmeisolering. Det mærkes direkte på varmeregningen. Dertil kommer, at de godt isolerende vinduer giver en bedre termisk komfort, mindre kuldestråling og kuldenedfald.
 
Vinduesrådgivning til effektiv støjdæmpning
Vinduesrenovering kan være et alternativ til udskiftning af gamle vinduer, hvis du har en gammel ejendom, kan det være en fordel, at lave en renovering af de eksisterende vinduer og efterfølgende opsætte energimærkede forsatsvinduer.
De renoverede vinduer kan opnå lige så støjdæmpende og energirigtige egenskaber som nye vinduer. 
Hvis du ikke har en unik ejendom eller bevaringsværdige vinduer, er det ofte en fordel at udskifte vinduerne.
I dag kan du få vinduer, der stil- og materialemæsigt passer ind i bygningens arkitektur.
Kontakt mig for en vurdering på hvad der kan være løsningen og få et uforbindende tilbud på din opgave.