Tænk energi og gør dit hus klar til fremtiden

KPK vinduer & døre

Faglig viden om træ

Kvalitetsråvarer er en forudsætning for at fremstille kvalitetsprodukter. Derfor stiller vi omfattende kvalitetskrav til det træ, vi anvender. Træet skal gro under horhold, der medfører, at træet opnår stor tæthed i veddet, og ved hugst skal træet være fuldmodent, dvs. at der er dannet mest muligt kerne og naturlig imprægnering (bl.a. pino-sylvin). Transport og lagring skal ligeledes ske på en sådan måde, at træet ikke udsættes for bakterie-angreb. For at få træ med de bedste egenskaber og for at opnå en høj kvalitet anvender vi udelukkende deklareret nordlandsk fyrretræ. Deklarationen er omfattende og stiller bl.a. krav til andelen af kerneved.
 
Når vi bruger energi, forøger vi luftens indhold af CO2, og øget CO2 indhold menes at fremme drivhuseffekten. Træ er et vigtigt element i naturens kredsløb, fordi planter omsætter co2 til ilt. Balance i naturens kredsløb er en forudsætning for liv på jorden, og en sundskov i vækst kan optage 1000 gange mere co2 end en gammel skov. Der, hvor der bliver "høstet" træer for at blive til døre og vinduer fra KPK, kommer der ny skov til gavn for kredsløbet.
 
Læs mere på kpk.dk